Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00

O nás

Sme súkromná zazmluvnená stomatologická ambulancia nachádzajúca sa v centre Martina. Našim cieľom je poskytovať komplexnú stomatologickú starostlivosť na jednom pracovisku. Poskytujeme ošetrenie záchovnej stomatologie formou amalgamových a bielych kompozitných výplní, jednoduché stomatochirurgické výkony – extrakcie jedno a viackoreňových zubov protetickú sanáciu chrupu formou fixných keramických náhrad, snímateľných náhrad zo štandardných a nadštandardných materiálov poskytujeme aj služby dentálnej hygieny – odstránenie zubného kameňa, profesionálne čistenie chrupu, inštruktáž o ústnej hygiene. Súčasťou nášho pracoviska je aj RTG vyšetrovňa – pre intraorálne a panoramatické snímky.

Ošetrenie poskytujeme všetkým vekovým kategóriam.

VUC Žilina nám boli pridelené obce: Trebostovo, Trnovo a Žabokreky.

Našou snahou je vytvoriť príjemné a vľúdne prostredie, tak aby návšteva zubného lekára nebola chápaná ako niečo nepríjemné a stresujúce.

Tešíme sa na Vašu návštevu.